Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Kỷ luật cán bộ dân bầu là rất khó

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho rằng, cần xem xét cơ chế để k.ỷ lu.ậ.t các cán bộ dân bầu, vì hiện nay đang rất vướng. Vừa rồi, Hà Giang định k.ỷ lu.ậ.t một phó chủ tịch HĐND nhưng không được. 


Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh – ẢNH NGỌC THẮNG

Thảo luận tại tổ chiều 24.5 về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, c.ô.ng chức và luật Viên chức, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho rằng, trong thực tiễn hiện nay, xem xét k.ỷ lu.ậ.t cán bộ, c.ô.ng chức do bầu cử, do dân bầu là rất khó.

“Ví dụ, một đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, tức cấp uỷ viên, là phó chủ tịch hội đồng nhân dân cùng cấp, về mặt đảng thì k.ỷ lu.ậ.t được, nhưng về mặt chính quyền không k.ỷ lu.ậ.t được. Riêng chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân là trong luật Tổ chức hội đồng nhân dân cũng không quy định về xem xét hình thức k.ỷ lu.ậ.t. Có đưa ra kỳ họp hay không hay đưa ra Thường vụ Quốc hội?”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nêu vấn đề.

Cũng theo ông Vinh, Hà Giang lẽ ra đã k.ỷ lu.ậ.t một tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng vừa rồi xem xét không cách nào k.ỷ lu.ậ.t được cả. Đưa ra kỳ họp thì kỳ họp không có quy định là k.ỷ lu.ậ.t, chỉ có bầu lên chứ không có k.ỷ lu.ậ.t. Chỉ có miễn nhiệm thôi chứ không có k.ỷ lu.ậ.t.

Do đó, ông Vinh cho rằng, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, c.ô.ng chức và luật Viên chức cần phải nghiên cứu thiết kế thêm về k.ỷ lu.ậ.t một số chức danh c.ô.ng chức nhà nước được bầu cử.

“Cần phải tính toán, chứ hiện nay vướng, không k.ỷ lu.ậ.t được cán bộ đấy đâu. Chúng tôi cũng định báo cáo lên Thường vụ Quốc hội xem trường hợp này như thế nào, vì không có quy định. Chỉ có miễn nhiệm hoặc cho thôi tư cách đại biểu, chứ còn k.ỷ lu.ậ.t lại không có, thẩm quyền này lại không thấy luật điều chỉnh”, ông Vinh nói.