Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an b.ắ.t vì ‘vòi tiền’ doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc

Theo nguồn tin từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan c.ô.ng an đã lập biên bản hành vi vòi tiền của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại địa phương này.

Cụ thể, nguồn tin cho biết, việc lập biên bản diễn ra vào chiều 12.6 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, khi Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra theo kế hoạch định kỳ. Nội dung là thanh tra c.ô.ng tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại địa phương này.

Kế hoạch thanh tra nằm trong kế hoạch đầu năm của Bộ Xây dựng, không phải thanh tra đột xuất.
Cũng theo nguồn tin, số tiền mà đoàn thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu “chung chi” lên tới hàng chục tỉ đồng. “Hiện, cơ quan c.ô.ng an cấp tỉnh đang thụ lý vụ việc. Bước đầu, đã có thông tin báo cáo đến các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc”, nguồn tin từ huyện Vĩnh Tường cho biết.

Thời gian đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra tại huyện Vĩnh Tường kéo dài khoảng gần 1 tháng. Theo phân c.ô.ng, một phó chủ tịch huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế, xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn.

Theo tìm hiểu, huyện Vĩnh Tường những năm gần đây có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá mạnh, nhiều dự án được đầu tư mới, nhiều dự án được tổ chức đấu thầu, mời thầu…

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra c.ô.ng tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường…

Đến nay, Đoàn thanh tra này đã hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP.Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì có việc lập biên bản hành vi vòi tiền vào ngày 12.6.

Trước đó, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà ký ban hành quyê't định phê duyệt kế hoạch c.ô.ng tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Chánh thanh tra Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của luật Thanh tra và pha'p luật khác có liên quan, định kỳ báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ theo quy định.

Theo đó, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng triển khai 90 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: quy hoạch và quản lý quy hoạch; các c.ô.ng trình, dự án giao thông; nông nghiệp và pha't triển nông thôn; các c.ô.ng trình dân dụng c.ô.ng nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản… phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g; tiếp c.ô.ng dân và xử lý đơn thư.